מבנה הספרינט

הספרינט הדיגיטלי בנוי משבעה שלבים הפרוסים על פני שלושה ימי פעילות. כל יום בנוי באופן מודולרי ומחולק לרצף של יחידת פעילות, כך שניתן לשנות חלק מהרכיבים, לפזר או לרכז אותם, בהתאם לצרכי המנחים והמשתתפים.

בדיקה

בחינת האבטיפוס

על ידי משתמש

פרוטוטייפינג

יצירת אבטיפוס

ומסכי משתמש

החלטה

חיבור התוצרים 

לקונספט חדש

סקיצה

סט פתרונות

אפשריים מצומצם

פיתוח

בחירת אזורי

הזדמנות ורעיונאות

למידה

היכרות עם

תוצרי המחקר

הכנה

שיפור מיומנויות

עבודה דיגיטליות 

01

הנעת התקשורת עם המשתתפים לקראת הספרינט. הסבר על התהליך, מטרותיו, מבנה הפעילות ומסגרות הזמנים.

5 דקות

כלי הודעות

02

הצגת האתגר והסבר על מבנה הפעילות. 

היכרות בין משתתפי הספרינט לבין המנחים.

 

15 דקות

כלי הנחיה

03

גישור על פער דיגיטלי, והפחתת החשש שנוצר במפגש ראשוני עם מרחב העבודה הדיגיטלי המשותף.

30 דקות

כלי הנחיה, עבודה על לוח

04

הצגת נושא הסדנא למשתתפים ואפשור למידה והעמקה בזירת האתגר, בבעלי העניין, התהליכים, והסוגיות הסובבות אותו.

20-60 דקות, תלוי בלמידה

כלי הנחיה, עבודה על לוח

05

למידה כיצד לנסח שאלות How Might We כבסיס להעלאת רעיונות,

שמטרתן לנסח אזורי הזדמנות משמעותיים שיוכלו להניע רעיונות חדשים רבים ומגוונים.

5 דקות

כלי הנחיה, עבודה על לוח

06

זיהוי הזדמנויות לפתרונות מתוך המידע שנאסף, ולנסח אותן במבנה של שאלות How Might We.

15 דקות

כלי הנחיה, עבודה על לוח

07

שיתוף ההזדמנויות בקבוצה על ידי המשתתפים, ואיחודן להזדמנויות-על, כלומר לנושאים שאם ניתן להם מענה, תהיה לכך השפעה משמעותית על הפתרון.

30 דקות

כלי הנחיה, עבודה על לוח, כלי הצבעה

08

מתן השראה למשתתפים לתהליך הפיתוח, על ידי דוגמאות למוצרים מאותו התחום או מתחומים אחרים שפתרו בעיה דומה.

10 דקות, זמן עבודה נוסף בבית בהתאם לצורך

כלי הודעות, עבודה על לוח

09

יצירת כמות ומגוון רעיונות שנותנים מענה להזדמנויות-העל, שנבחרו על ידי המשתתפים להמשך פיתוח.

15 דקות

כלי הנחיה, עבודה על לוח

10

יצירת קונספטים לשירות או למוצר החדש, המבוססים על חיבור בין הרעיונות שעלו בשלב הרעיונאות.

30 דקות

כלי הנחיה, עבודה על לוח

11

שרבוט והמחשה ויזואלית של המרכיבים והרעיונות המרכזיים של הקונספט.

25 דקות

כלי הנחיה, עבודה על לוח, כלי הצבעה, כלי הודעות

12

פיתוח מסע המשתמש החדש תוך שמירה על רצף רעיוני ותהליכי.

45 דקות

כלי הנחיה, עבודה על לוח

13

עיצוב Prototype (אבטיפוס), הממחיש את השירות או המוצר החדש על ידי מעצב ממשק משתמש.

בהתאם לכמות העבודה והצורך של המעצב | כלי Prototype

14

זיהוי המשימות התשתיתיות, המשפטיות, העסקיות והתפעוליות הנגזרות מכל שלב במסע, ויצירת טיוטת תכנית פעולה ליישום הפתרון החדש.

 

40 דקות

כלי הנחיה, עבודה משותפת על לוח

15

הצגה למשתתפים של האבטיפוס שעוצב על בסיס תרחיש המשתמש, באופן בו יוכלו להתנסות בו.

10 דקות

כלי הודעות, כלי הנחיה

16

בחינת הפתרון על ידי משתמש

בחינת השימוש בPrototype  על ידי משתמש אמיתי: אופן השימוש במוצר, מידת הבנתו של המשתמש, תחושותיו ומחשבותיו במהלך השימוש.

40 דקות

כלי הודעות,  טופס תיעוד בדיקה מודפס

17

סיכום

סיכום הספרינט על ידי המנחים ומשוב למנחים מנקודת מבטם של המשתתפים.

40 דקות

כלי הנחיה

18

עדכון תוצרים על פי משוב

יישום תיקונים ופידבקים שעלו בבדיקות המשתתפים והמשתמש. 

40 דקות

כלי הודעות,  טופס תיעוד בדיקה מודפס