צוות משימה. אתגר.

זמן קצוב. מרחב דיגיטלי. הנחיה. תוצר.

מודל עבודה מרחוק לפיתוח שירותים ומוצרים המאפשר להגיע בזמן קצר לתוצרים מוחשיים שניתן להטמיע בשטח. המודל מאפשר גמישות במקום ובזמן, שילוב עבודה אישית ועבודת צוות, ומימוש מקסימלי של יכולות אנושיות, ידע ומומחיות של צוות מבוזר.

ספרינט דיגיטלי מרוחק

מודל הספרינט הדיגיטלי פותח אל מול הצורך הגובר של עבודה בצוותים מבוזרים ומתוך מטרה להאיץ תהליכי חדשנות ופיתוח אסטרטגיים לשירותים ומוצרים חדשים. המודל, המוצג במדריך זה, מציע חלופה למפגש הספרינט הפיזי, ונותן מענה לאילוצים השונים של עבודה מרחוק, שיתוף פעולה בין ארגונים שונים, עבודת צוות בין אנשים בעלי מיומנות שונות, שילוב גורמים מקצועיים בתהליכים פנים ארגוניים ואתגרים נוספים. 

תוצר מעשי

מיקוד באתגר ובפיתוח פתרון אשר מייצרים בזמן קצר תוצרים מוחשיים (תרחישי שירות, אב טיפוס של מוצר או מודל עסקי ותפעולי) אותם ניתן להטמיע בשטח ולבדוק תוך כדי תהליך, מול משתמשים אמיתיים ושותפים.

תהליך מונחה

מודל מובנה והנחיה מקצועית להעצמת הידע והיכולות של כלל המשתתפים בצוות, ללא תלות במיומנויות טכנולוגיות, היכרות קודמת בין המשתתפים או בחסמים אישים וארגוניים אחרים.

זירת עבודה דיגיטלית משותפת

מרחב וירטואלי ייעודי לעבודת צוות ושיתוף ידע סביב אתגר, ללא תלות במקום פיזי, שעות עבודה שונות או היכרות קודמת עם כלים. 

מדריך הפעלה לספרינט דיגיטלי

במדריך הבא מוצג מודל עבודה לספרינט דיגיטלי כמסגרת עבודה אפקטיבית לניהול צוות מבוזר, סביב אתגר מוגדר, עד לשלב עיצוב המוצר או השירות חדשים.  

 

המדריך כולל הסבר על הנדרש להנעת התהליך (הקמת סביבת עבודה וירטואלית משותפת, כלים דיגיטליים, בעלי תפקידים) ומציג את השלבים בתהליך העבודה, מהגדרת האתגר, דרך הגדרת הפתרונות, הפיתוח שלהם ובחינתם מול משתמשים אמיתיים. כל שלב במדריך מיוצג על ידי פרק בפני עצמו הכולל הסבר, דגשים ומלווה את העבודה השוטפת. 

 

המדריך הוא תוצר של שיתוף פעולה בין חברת Whiteboard וג׳וינט אלכא ומבוסס על הניסיון המצטבר של שני גופים אלו ועל העבודה המשותפת בהובלת תהליכי חדשנות וניהול צוותים מבוזרים בארגונים שונים.

למי מיועד המדריך?

המדריך מיועד לצוותי פיתוח שירותים ומוצרים, למנהלים בארגונים עסקיים, ציבוריים וחברתיים, לצוותי עבודה בין-משרדיים בגופים ציבוריים ולכל קבוצה שעומדת אל מול אתגרים אסטרטגיים ונדרשת לפיתוח פתרונות במאמץ משותף וממוקד בזמן קצר.

איך מתחילים? 

המדריך מחלק את הספרינט לפעילויות קצובות בזמן. תהליך העבודה המודגם כאן מחלק את הפעילויות על פני שלושה ימי פעילות. המנחים יכולים לערוך את הספרינט הדיגיטלי בדיוק על פי המבנה המוצע במדריך, או בחלוקת זמן אחרת של המרכיבים השונים, המתאימה לצרכי האתגר שהם פותרים ולאילוצי הזמן שלהם ושל המשתתפים.